Erzurum Üniversite Öğrencileri Turizmi Destekliyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ve Erzurum’un turizm potansiyelinin belirlenmesini hedefleyen akademik araştırmada ilginç sonuçlara çıktı.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Gül Tabay ve Fatma Başar tarafından “Erzurum İlinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi” üniversite öğrencilerinin algısı üzerine bir araştırma yapıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan araştırma; Erzurum’da ikamet eden ve yerel halk olarak kabul edilen üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirildi, öğrencilerin turizme pozitif bir şekilde yaklaştığı ve turizmin gelişimine destek verdikleri tespit edildi.

“Yerel halk turizmi mutlaka desteklemeli”

Araştırmada elde edilen sonuçlar, bir bölgede yerel halkın turizmi desteklemesinin, söz konusu bölgenin turizm açısından büyüme potansiyeli gösterebileceğini ortaya koyduğu belirtilerek, ” Ancak bu noktada önemli olan, bu olumlu algının pratiğe dönüşmesi ve somut eylemlerle desteklenmesidir. Bu anlamda, gelecek araştırmalar ve turizm paydaşları için üniversiteler ve yerel turizm sektörü arasında daha fazla iş birliği ve ortak projeler teşvik edilmelidir. Üniversite öğrencileri, stajlar, projeler veya araştırmalar yoluyla turizm sektörüne daha fazla dahil edilmelidir. Üniversiteler, turizmle ilgili eğitim programlarını geliştirmeli ve öğrencilerin turizmin sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu bir şekilde nasıl destekleyebileceği konusunda farkındalık oluşturmalıdır. Üniversite öğrencilerine, turizm sektöründe kendi işlerini kurmaları veya yerel girişimcilere katkıda bulunmaları için teşvikler sunulmalıdır. Üniversite öğrencileri, yerel turizm etkinliklerinin ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine aktif olarak katılmalı ve bu tür etkinliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Üniversite öğrencilerine, turizmin çevresel etkileri konusunda eğitim verilmeli ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını desteklemeye teşvik edilmelidir.” denildi.

“Üniversite öğrencilerine daha fazla fırsat verilmeli”

Bu önerilerin, üniversite öğrencilerinin turizm sektörüne daha fazla katkı sağlamalarına ve yerel turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabileceği gibi gelecekteki araştırmalara ve turizm politikalarının oluşturulmasına da ilham kaynağı olabileceği ifade edildi. Araştırma, Erzurum ilinin turizm potansiyelini ve bu potansiyelin üniversite öğrencileri tarafından nasıl algılandığını incelemeyi amaçlarken aynı zamanda, öğrencilerin turizmin gelişimine verdikleri destek düzeyinin demografik özellikler açısından nasıl farklılık gösterdiğini tespit etmeyi hedefledi. Araştırma, nicel veri yöntemlerini kullanarak gerçekleştirildi ve Erzurum ilinde öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirildi. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx